WYPRAWA 1999

Rzeka Kolorado i kładka spinająca brzegi Wielkiego Kanionu