WYPRAWA 1999

Wieża Eiffla w¶ród palm? W Las Vegas każdy kicz dozwolony.